Axxell IA

Your ePortfolio

Inlärning i arbete IA

Målgruppen för denna IA sida är studerande, arbetsplatshandledare, arbetsgivare, lärare och vårdnadshavare. Tanken är att vi här samlar allt material som behövs före, under och efter en IA-period. Samtligt material är gemensamt för alla ungdomsstuderande på Axxell.

 

Utöver materialet på denna IA-sida, så finns det branschvisa IA-kurser i ItsLearning. Kontakta din IA-lärare för närmare information.

 

Nedan finns ett schema över IA-processen på Axxell.

 

 
Powered by: itslearning